Öğrencilerin internette genelde yaptıkları hata

Halis Teknoloji

  /   981   /   16 Haziran 2020, Salı

 Yazdır

  

Bir araştırma sonucuna göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun internette elde ettiği bilgiyi sorgulamadığı ortaya çıktı.

İnternet bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran önemli bir kaynak. Ancak bazı riskler de barındırıyor. Örneğin yalan haberlerin internette çok hızlı yayıldığını duymuşsunuzdur.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma yanlış bilimsel bilgilerin de internette yayıldığını gösteriyor.

Johannes Gutenberg Üniversitesi (JGU) ve Goethe Üniversitesinden bilim insanları, üniversite öğrencilerinin internette karşılaştıkları bilgilerin güvenirliğini analiz edip etmediğini belirlemek için bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmaya büyük çoğunluğu üniversite eğitimlerinin birinci ya da ikinci döneminde olan tıp ve ekonomi gibi farklı alanlardan 160 öğrenci katıldı.

Öğrencilerden, verilen bir sorunu çözmeleri istendi. Ardından sorunu güvenilir bilgilere dayanarak çözmeleri için internette 10 dakika araştırma yapmalarına izin verildi.

SORGULAMA VE ELEŞTİREL BAKIŞ KAZANILMALI

Sonuçlar araştırmaya katılan öğrencilerin verilen sorunu çözmede zorlandığını gösteriyor. Çünkü her soru için 0-2 arasında puan verilen araştırmada öğrencilerin aldığı ortalama puan 0,75. Alınan en yüksek puan 1,38 iken, en düşük puan 0,5. Sonuçları analiz eden araştırmacılar, öğrencilerin sık kullandığı kaynakların bilimsel kaynaklar olmadığını belirledi.

Üst sınıflarda eğitim gören öğrencilerin elde ettiği puanlar ise daha yüksek. Araştırmacılara göre bu sonuçlar öğrencilerin internetteki kaynakların güvenilir olup olmadığını doğru şekilde değerlendiremediğini gösteriyor. Günümüzde dijital eğitim her geçen gün yaygınlaşıyor.

Ancak dijital eğitimin verimliliğini artırmak için öğrencilerin internetteki bilgi kaynaklarının güvenirliğini sorgulama ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirme becerisine sahip olması gerekiyor.

  

Yorumlar