Çocuk kalbi yara aldı

Popüler Haber

  /   322   /   20 Mayıs 2014, Salı

 Yazdır
Soma faciası ve çocuk üzerindeki etkisi

  

ÇOCUK KALBİ YARA ALDI 
 
Soma’da meydana gelen maden faciası hepimizi derinden üzdü. Bu facia sonrasında birçok yüreğe 
acı düştü, birçok hayal yıkıldı. Vefat edenler sadece maden işçisi, ülkenin vatandaşı, annelerin 
oğulları değildi. Onlar aynı zamanda birçok çocuğun babası, dayısı, dedesi ve abisiydiler. 
 
Şüphesiz ölüm haberlerini almak, ölümle yüzleşmek, ölüme yaklaşmak herkes için zordur. Ancak söz 
konusu çocuk olduğunda, ölümle karşılaşmak daha da güç olur. Çocuk kalbi, her ölümde daha büyük 
yaralanır. Bu nedenle çocuklar, ölüm karşısında sosyal ve psikolojik desteğe daha çok ihtiyaç 
duyarlar. 
 
Felaket olaylarında, büyük bir hengâme yaşanır. Bu hengâme içinde yetişkinler kendi dertleri ve 
yaraları ile uğraşırken çocukları ihmal edebilirler. Hâlbuki o küçük kalplerin ne olup bittiği hakkında 
açıklama duymaya, “Burada neler oluyor?” sorusuna cevap bulmaya ihtiyacı vardır. Bu dönemde 
küçük kalpler daha çok korkar ve onları kuşatacak şefkati daha çok arar. Bu nedenle felaketi 
yaşayan ve hisseden çocuklara ihtimam göstermek, onlarla ayrı ilgilenmek gerekir. Her felaketin 
ardından çocuklarla muhatap olup onları destekleyecek profesyonel ekiplere ihtiyaç duyulur. 
 
Felakete maruz kalan çocukları teskin etmek sadece yakınlarının değil tüm toplumun görevidir. O 
çocuklara yakın olan herkesin kendini onlara karşı sorumlu hissetmesi, uzakta olanların ise bu 
çocuklar için neler yapabileceklerine dair fikir yürütmeleri beklenir. Sivil toplum kuruluşlarından 
beklenen ise fiziksel ve sosyal destekleriyle çocukların yardımına koşmaktır. Devletimiz ise defin, 
cenaze, taziye, tazminat ve hukuki süreçlerle ilgilenmenin yanında çocuklara yönelik koordinasyon 
kurulu kurmalı ve çocukları rehabilite edici adımlar atmalıdır. 
 
Felaket zamanlarında medyaya da önemli görevler düşer. Bu acılı dönemde çocukları medyatik 
malzeme yapmaktan, onlara mikrofon uzatmaktan, onları canlı yayına almaktan olabildiğince 
kaçınmak gerekir. 
 
Çocuklara ölümü ve sonrasını açıklamak, onların yakınında olanların önemli görevlerinden bir 
diğeridir. Çünkü çocuğun ölümü de anlamaya ihtiyacı vardır. Bu konuda derneğimizin “Çocuk ve 
Ölüm” başlıklı makalesi yol gösterici olabilir. 
 
Bu vesile ile tüm şehitlerimize Mevla’dan rahmet, yakınlarına ise sabır temenni ediyoruz. Umuyoruz 
ki, ülkemizde bu kazalar son bulur ve çocuklarımız her daim mutlu olur. 
 
Pedagoji Derneği 
 “Dünyamızda Çocuk Var” 
  

Yorumlar